Circus Balloon Club
Nordens største ballonklub, stiftet 1978


Hvem, hvad og hvor er Circus Balloon Club

Hvem er Circus Balloon Club

CBC er en af landets ældste ballonklubber, aktiv siden 1979.

Klubben som i sin nuværende form er startet af de 3 ballonpiloter (aeronauter) Lau Laursen, Hans Willadsen og Jan Andersen, består af 23 A-medlemmer (piloter med gyldigt ballon-certifikat) og 51 B-medlemmer (crew-members).

Hvad er Circus Balloon Club

Circus Balloon Club er en kreds af personer, i og omkring Storkøbenhavn, der har fælles interesse for ballonsporten (varmluftballoner).

Klubben har til formål at virke for en udbredelse af ballonsporten (varmluftballon) bl.a. ved følgende aktiviteter:

  • flyvning med medlemmer og medlemsemner
  • kommercielle opstigninger (opvisninger)
  • deltagelse i nationale og internationale mesterskaber
  • informationsvirksomhed om ballonsporten
  • salg af produkter til anvendelse indenfor ballonsporten

CBC vil arbejde for at beholde sin position som landets sjoveste og mest aktive ballonklub.

Hvor er Circus Balloon Club

Klubben har til enhver tid hjemme hos den sidende formand.