Circus Balloon Club
Nordens største ballonklub, stiftet 1978


Hvordan blive jeg medlem af CBC?

A-medlemmer:

Som A-medlem kan optages piloter med gyldigt balloncertifikat (jvf. SLV BL 6-19) og som kan godkendes af alle øvrige A-medlemmer.

B-medlemmer:

Som B-medlem kan optages aktive crewmembers, som gennem en periode har vist interesse for ballonsporten ved deltagelse af de aktiviteter, der er nævnt under CBC's formål og som kan godkendes af et A-medlem.

Er du interesseret i at blive medlem af Circus Balloon Club skal du sende følgende oplysninger til klubbens sekretær:

 Fornavn 
 Mellemnavne 
 Efternavn 
 Adresse 
 Email 
 Telefon (privat) 
 Telefon (mobil) 
 Ballonnavn 
 Godkendt af 

Det koster 300 kroner for B-medlemmer og 600 kroner for A-medlemmer om året af være medlem af Danmarks sjoveste ballonklub.