Circus Balloon Club
Nordens største ballonklub, stiftet 1978


Vægtberegning

Vægtberegning for ballonflyvning. Bagvedliggende formler er taget fra Cameron Flight Manual.

Anvendelse er på eget ansvar!

 

Maks. planlagt flyvehøjde fod
Højde af startpladsen over MSL fod
Temperatur ved startpladsen C
Maks. tilladt hylstertemperatur (ligeud flyvning) C
Størrelse af ballonhylster fod^3
Forventet manglende fald af temperatur C
QNH mbar
 
Vægt (hylster) Kg
Vægt (brænder) Kg
Vægt (kurv) Kg
Vægt (tanke) Kg
Vægt (instrumenter) Kg
Vægt (iltudstyr) Kg
Vægt (radio) Kg
Vægt (transponder) Kg
Vægt (computer) Kg
Vægt (kameraer) Kg
Vægt (kortbord) Kg
Vægt (mad og drikke) Kg
Vægt (diverse) Kg
 
Temperatur i højden (iflg. standardatmosfæren) C
Temperatur i højden (forventet) C
Lufttryk på startplads mbar
Lufttryk ved maks. flyvehøjde mbar
 
Samlet løft Kg
Samlet vægt Kg
Fri vægt Kg